Disclaimer

Disclaimer

Laatste update: 23 juni 2019

 

De informatie op de website www.drukdruk-emmen.nl (de “Service”) is uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden.

 

DrukDruk Emmen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de Service.

 

In geen enkel geval zal DrukDruk Emmen aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een actie van contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Dienst of de inhoud van de Service. DrukDruk Emmen behoudt zich het recht voor om toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de Service op elk moment aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Deze Disclaimer voor DrukDruk Emmen is gemaakt met behulp van TermsFeed.

DrukDruk Emmen garandeert niet dat de website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

 

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die worden gedeeld met DrukDruk Emmen, worden niet verspreid aan derden. De gegevens worden veilig bewaard in ons systeem en wanneer nodig worden deze verwijderd.